Sáng 25-7 (nhằm ngày 5/06 Canh Tý), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP.HCM đã có chuyến thăm và sách tấn tại trường hạ chùa Vạn Đức (Thủ Đức) .
Mở đầu bài pháp, ngài hồi tưởng khi còn là một học Tăng, du học và về nước hoằng pháp thì những lời dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh chính là hành trang trên suốt con đường tu học.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng nhớ lại lời dạy: dù tu pháp môn nào cũng phải đạt tới trí tuệ Bát-nhã. Ngoài ra, khi đạt đến một cái biết nào đó thì cũng cần phải biết nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. “Hòa thượng Vạn Đức dạy người nói nhiều thì phiền não nhiều, nói ít phiền não ít, không nói không phiền não, cho nên Hòa thượng dành thời giờ để niệm Phật”, Hòa thượng giảng sư hồi tưởng.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cho biết đã lấy lời dạy của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh làm bài học. “Tôi dành thời giờ nhiều để nghĩ đến Phật, Bồ-tát đến hành trạng của các ngài trong kinh điển Đại thừa. Tạo liên kết với các vị Bồ-tát siêu hình cũng như các vị Bồ-tát trên nhân gian và làm được các Phật sự vì các ngài nguyện giống mình, hạnh giống mình thì có thể hỗ trợ cho mình được”, Hòa thượng nói.

Hòa thượng cũng nói thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà là do công đức tu của ngài mà nên, do tâm thanh tịnh của Đức Phật mà nên. Từ đó, ngài liên hệ: “Trên bước đường tu, để có công đức thì người tu phải giữ giới”.


Theo Trưởng lão Hòa thượng, trên bước đường tu, sợ nhất là trong lòng không thanh tịnh, “vì vậy tất cả các pháp môn tu cốt làm sao cho tâm chúng ta thanh tịnh”.

Để tâm thanh tịnh, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh thực tập 37 phẩm trợ đạo, tu thiền Tứ niệm xứ, rồi sau này sử dụng pháp môn niệm Phật, “để cố gắng đạt tam muội, tức cái định của niệm Phật, giữ Phật trong lòng mình không mất. Đem Phật vào lòng để lòng mình sáng lên, giữa mình với Phật có một sự tương giao – Phật hộ niệm cho ta để ta sáng lòng nhìn thấy chư Phật trong mười phương”.

Ngài chia sẻ: “Mình sống thế giới Ta-bà nhưng giữ được tâm thanh tịnh thì trở thành sống trong thế giới chư Phật. Thế giới Ta-bà và Cực lạc như mặt trái và mặt phải của một bàn tay”…

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ