Ngày 22-10-2022 (27-9-Nhâm Dần), Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí bàn thờ Tam bảo cho gia đình Phật tử Hoằng Truyền (kỳ 63) tại Linh Trung, TP. Thủ Đức.

Con người phải tìm đến và tôn kính Tam bảo. Vì Tam bảo có năng lực dẫn dắt con người vượt qua biển khổ đến chỗ an vui. Tôn kính Tam bảo ở đây là ta tin tưởng và hết lòng kính trọng vào ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.

Trong ý nghĩa cao thượng đó, gia đình Phật tử Hoằng Truyền với lòng kính tin Tam bảo, một lòng hướng thượng đã phụng Phật thỉnh Tăng thiết trí trang nghiêm ngôi Tam bảo tại tư gia để mỗi ngày hành trì tu tập.

Anh là một trong những trường hợp rất đặc biệt của kỳ Phật hoá lần này, với bệnh duyên làm cho đôi chân không đi lại được, nhưng trên chiếc xe lăn của mình, anh mỗi ngày đối trước bàn thờ Tam bảo tụng kinh, niệm Phật với lòng kính ngưỡng sâu sắc.

Được biết, sau một thời gian gián đoạn, duyên lành hội đủ, Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục phát động thực hiện chương trình “Phật hóa gia đình” trợ duyên thiết trí bàn thờ Phật tại gia cho các gia đình Phật tử tín tâm phụng thờ Tam bảo.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ: 

Văn phòng Ban Văn hóa – Thông tin chùa Vạn Đức.

Hotline: 0344.16.2016

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ