Chủ nhật, ngày 5-12-2021 (nhằm ngày 2-11-Tân Sửu), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình (số 54) Phật tử Nguyễn Anh Quốc tại đường 11, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.


Hình ảnh bàn thờ trước khi thiết trí

Hình ảnh ngôi Tam bảo sau khi thiết trí

Kinh Hoa nghiêm dạy: “Niềm tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của mọi công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, đưa người vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết-bàn”. Những dẫn chứng trên cho thấy niềm tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đạo Phật, là khởi điểm của tiến trình tu tập đạt đến giác ngộ.

Từ ý nghĩa đó, người Phật tử muốn tu học và thành tựu theo giáo lý Đức Phật nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc, bền vững cho bản thân, gia đình, xã hội trước hết cần phải có niềm tin vào Tam bảo. Đó là tin vào Đức Phật, tin vào những lời dạy của Phật (Pháp) và tin vào những tu sĩ thánh thiện của đạo Phật (Tăng). Đồng thời, dựa trên cơ sở niềm tin Tam bảo, Phật tử khơi dậy niềm tin vào chính mình (lòng tự tín). Trong kinh Pháp cú (kệ số 156) Đức Phật dạy: “Chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình chứ người khác làm sao nương tựa được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa nhiệm mầu (Niết-bàn)”.

Sau khi thiết trí xong ngôi Tam Bảo, ĐĐ.Thích Nguyện Truyền đã hướng dẫn gia đình cùng các bạn trẻ thực hiện nghi thức an vị Phật.


Một số hình ảnh được ghi nhận:


Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ