Sáng ngày 26-4-2022 (nhằm ngày 26-3-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức đã tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ hàng tháng dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức tại bến đò Bình Quới.

Đúng 5h30 sáng, dưới sự hướng dẫn của Chư tôn đức tại trú xứ, đông đảo quý Phật tử đã tập trung tại bến đò thực hiện nghi thức phóng sanh truyền thống.

Trong bộ “Đại trí độ luận” quyển 27 của Ngài Long Thọ có nói: “Từ bi là căn bản của đạo Phật”. Do vậy, chất liệu “từ bi” không thể thiếu trong giáo lý đạo Phật.

Đức Phật đã dạy:

“Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc

Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ”.

Trong đó, “Từ” là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sinh. “Bi” là lòng thương xót, dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sinh.

Ở đây, một trong những biểu hiện của tình thương, đó chính là bảo hộ sự sống cho chúng sinh ở nghĩa rộng nhất có thể. Thuật ngữ Phật học biểu đạt về hiện thực sinh động này bằng hai chữ ngắn gọn là phóng sinh.


Tin: Thanh Chi