Được sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 21/07/2019, ngài Garchen Rinpoche – dòng Drikung Kagyu cùng Tăng đoàn đã có chuyến thăm và hoằng pháp tại chùa Vạn Đức (Thủ Đức, TP.HCM).

Nhân Pháp hội niệm Phật, ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo 19/06/Kỷ Hợi, Chư tôn đức Tăng tại chùa Vạn Đức và hơn 1.000 đạo hữu Phật tử về tham dự buổi lễ đón và các chương trình sinh hoạt Phật pháp dưới sự chủ trì của ngài Garchen Rinpoche.

Tại đây, ngài Rinpoche đã quang lâm pháp hội niệm Phật và thuyết giảng cho toàn thể đại chúng thời pháp thoại sáng với chủ đề “Bốn nguyên nhân tái sinh cõi Tịnh độ Cực Lạc”.

Ngoài ra, đầu buổi chiều Thượng toạ Trụ trì đã dẫn Ngài và Tăng đoàn tham quan khuôn viên Tháp Phù Thi và thăm ngôi Tịnh thất Vô Y Viện của Cố Hoà thượng Viện chủ Thích Trí Tịnh. Tiếp thục thời pháp thoại vào buổi chiều, Ngài đã chia sẻ sách tấn Phật tử trong quá trình tu tập và cùng đại chúng chùa Vạn Đức trì niệm danh hiệu Phật A Mi Đà.

Thượng toạ Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức cùng chư Tăng đã có lời niệm ân gửi tới ngài Garchen Rinpoche và Tăng đoàn. Pháp hội niệm Phật diễn ra trong niềm hoan hỷ của toàn thể Đại chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban Văn hoá Thông tin chùa Vạn Đức thực hiện.