Chiều ngày 28/01/2019 (nhằm 22/12 năm Mậu Tuất), tại Thư viện Chùa Vạn Đức đã diễn ra lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Đạo tràng Chùa Vạn Đức.

Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, Trụ trì chùa Vạn Đức; Đại đức Thích Hoằng Thường – Trưởng Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức; Đại đức Thích Hoằng Nhiệm – Chủ nhiệm Hội Khuyến học Đuốc Tuệ, Trụ trì Chùa Huệ Quang (Thủ Đức) cùng chư Tôn đức Tăng, quý Phật tử trực thuộc các phân ban đồng về tham dự.

Chương trình buổi lễ tổng kết diễn ra liên tục qua các bài phát biểu báo cáo của các phân ban Hội Khuyến học Đuốc Tuệ, Gia đình Phật tử Đức Minh (Ban Giữ xe), Ban Trật tự, Ban Hướng dẫn, Ban Hộ niệm, Ban Văn hóa Thông tin và Lớp Giáo lý Phật học chùa Vạn Đức. Lần lượt các phân ban đã báo cáo tổng kết những kết quả đạt được của năm vừa qua, từ đó toàn thể hội chúng trao đổi, thảo luận những vướng mắc cần nên tháo gỡ, để xây dựng tổ chức làm việc cho năm tiếp theo đạt hiệu quả nhiều hơn.

Đáp từ tại buổi lễ, Hòa thượng Trụ trì đã nhiệt liệt tán dương tâm thành của tất cả quý Phật tử đã tham gia phụng sự Tam Bảo trong thời gian qua, qua đó Hòa thượng nhấn mạnh “Tất cả quý huynh đệ nên xem công tác Phụng sự chính là sự tu học của mình, mình tu trong công việc để rèn luyên thân tâm, nuôi dưỡng đức hạnh, tưới tẩm tâm Bồ đề của mình ngày càng thêm lớn, trong sự làm mà chúng ta không có vướng mắc, chấp nhất vào đó là mình đã làm.” Lời đạo từ của Hòa thượng là bài học quý báu dành cho các hành giả đang tham gia làm công tác Phật sự, phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sanh.

Sau đây là một vài hình ảnh được ghi nhận:

Đại đức Thích Hoằng Nhiệm – Báo cáo hoạt động của Hội Khuyến Học Đuốc Tuệ

Phật tử Huệ Ngọc – Báo cáo hoạt động của Gia đình Phật tử Đức Minh (Ban Giữ xe)

Phật tử Hoằng Lượng – Trưởng Ban Trật tự

Phật tử Hoằng Thao – Báo cáo hoạt động của Ban Hộ Niệm

Phật tử Thanh Quỳnh – Trưởng Ban Hướng dẫn Tịnh độ

Phật tử Thanh Giải – Trưởng Ban Hướng dẫn Pháp Hoa

Sư chú Nguyện Truyền điều phối chương trình buổi lễ

Phật tử Thanh Phước – Lớp trưởng Lớp Giáo lý Phật học

Đại đức Thích Hoằng Thạch – Phó Ban Văn hóa Thông tin

Đại đức Thích Hoằng Thường phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng Trụ trì ban lời đạo từ

Trang nghiêm lễ trường

Tin: Nguyện Truyền – Ảnh: Hoằng Minh