Chiều ngày 10-07-2022 (nhằm ngày 12-06-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật.

Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức đã giảng lược về ý nghĩa Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng nghi thức truyền giới.

Tiếp tục buổi lễ, Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.

Sau khi phát nguyện Tam quy rồi, người Phật tử tự nguyện noi theo Phật, Pháp, Tăng để sống đời cao đẹp, trong lành và hiền thiện. Từ đó nương nhờ Tam bảo sống lúc nào, ở đâu, cũng lấy sự chân thật làm trọng, tín nghĩa làm quý, phước đức làm thước đo; và cố gắng xa dần sự tham lam, ích kỷ, ác độc, hận thù.

Tin: Thanh Chi – Ảnh: Tín Tâm