Ngày 26/6 AL (nhằm 15/8/2020) vừa qua, chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ phóng sanh nội bộ dưới sự chứng minh của Hòa thượng trụ trì Thích Hoằng Tri cùng chư tăng trong tông môn.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chùa Vạn Đức đang nghiêm túc thực hiện việc giãn cách để đảm bảo sức khỏe cho đại chúng. Tuy nhiên, vì sự phát tâm của nhiều Phật tử, quý Thầy đã quyết định tổ chức lễ phóng sanh nội bộ để đáp lại tâm nguyện của quý thiện nam tín nữ.

Phóng sanh là hành động thể hiện lòng từ bi Đức Phật dạy, cũng vì sự tôn trọng tính bình đẳng nơi mỗi chúng sanh, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, môi sinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, mọi người được trường thọ, an lạc…

Tại buổi lễ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Hoằng Tri, nội bộ chư Tăng chùa Vạn Đức đã cử hành nghi thức Phóng sanh truyền thống. Những chú rùa, đàn cá được khai thị quy y Tam bảo, được đạo tràng hòa âm niệm Phật. Từ đó, tất cả các loài thủy tộc được trở về với thiên nhiên biển cả trong niềm hỷ lạc của đại chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: BVHTT.CVĐ