Tại buổi thăm viếng, Hòa thượng đã hướng dẫn Tăng chúng Thiền viện thiết lễ cúng dường.

Sáng ngày 19/06/2020 (nhằm ngày 29/04 N Canh Tý), Đạo tràng Vạn Đức thành kính cung đón bước chân an lạc của Hòa thượng Thích Nhật Quang – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu quang lâm Đạo tràng thăm viếng và sách tấn chư Tăng cùng Phật tử tại Tổ đình Vạn Đức. Đây là niềm hạnh phúc vô biên cho Đạo tràng Vạn Đức trong mùa An cư Kiết hạ năm nay.

Tại buổi thăm viếng, Hòa thượng đã hướng dẫn Tăng chúng Thiền viện thiết lễ cúng dường Trường hạ. Sau đó, Hòa thượng đã có buổi chia sẻ với Đạo tràng về khoảng thời gian Hòa thượng tu học tại Trú xứ Vạn Đức. Hòa thượng đã thuật lại những kỷ niệm và lời dạy của Sư Ông Vạn Đức. Qua đó, nhắc nhở đại chúng nhất tâm tinh tấn vững bền trong giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Xem video: https://youtu.be/PSHHXXy_fM0

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ