“Với tâm nguyện thành lập pháp hội niệm Phật để người người cùng niệm Phật nhà nhà cùng niệm Phật. Những năm sau khi thầy chúng con thấy mình tuổi cao sức kém mà tâm nguyện thành lập đạo tràng vẫn chư phút nào ngơi nghỉ. Thầy thấy trong pháp gia quyến cũng đồng thời là gia quyến có một người có thể tiếp nối xây dựng và phát triển đạo tràng nơi này nên đã viết di nguyện giao lại nơi này cho cháu ruột mình là Hòa thượng Thích Hoằng Tri. Đó cũng là tâm nguyện của hàng đệ tử chúng con. Những năm gần đây Hòa thượng dù bộn bề Phật sự ở các nơi nhưng cũng cử người cải tạo và xây dựng nơi này để có nơi tổ chức Tang lễ cho thầy chúng con. Cùng tâm nguyện đó, quý sư huynh là đệ tử của Sư bác Chơn Thanh – những chị lớn cũng cùng nối những bàn tay bồi đắp nơi này. Đặc biệt là để có nơi tương đối nhất có thể cho buổi lễ hôm nay, 3 tuần qua Hòa thượng cùng quý thầy Vạn Đức đã trực tiếp ráo riết cải tạo nơi này. Nhìn thấy sự thay đổi về cơ sở vật chất những năm gần và đặc biệt là những ngày gần đây; khi những tiếng tụng kinh vang lên, những buổi quả đường với 2 dãi chư Tăng, những ngày tang lễ với đông đảo Phật tử lòng chúng con vô cùng cảm kích, xúc động khi được quý Thầy chu toàn mọi sự, nhất là Tâm nguyện kiến lập đạo tràng niệm Phật của Thầy chúng con dần được hình thành. Kiến tạo ở một nơi mà từng chai nước, hộp cơm, từng viên gạch khối đá được chuyển lên cũng là cả vấn đề là 1 sự kỳ công không hề nhỏ.”
Trích lời tượng niệm của môn đồ pháp quyến.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.