Thành kính đảnh lễ
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH BÁ
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
– Chứng minh Tông phong Vạn Đức
– Viện chủ khai sơn chùa Thanh Lương
Tân viên tịch
Lúc 17g30′, ngày 15-2-Quý Mão
Trụ thế 91 năm, 58 hạ lạp
Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh.