Sáng 17-3 (15-2-Nhâm Dần), chư tôn đức tổ đình Phi Lai (An Giang) đã trang nghiêm tưởng niệm ngày huý kỵ lần thứ 89 của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.


Chư tôn đức thành kính niêm hương tưởng niệm Tổ Phi Lai – Chí Thiền

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Tông trưởng tổ đình Phi Lai; Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Thừa kế Thiên thai Thiền Giáo tông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang và tổ đình Phi Lai.

Tại buổi lễ, thay mặt Tông môn, Hoà thượng Thích Thiện Ngộ đã ôn lại tiểu sử và hành trạng của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.

Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tuyên đọc tiểu sử Tổ sư

Tổ sư sinh tháng 2 năm Tân Dậu (1861) tại xã Diêm Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Năm Tân Tỵ (1881) khi tỏ ngộ lý vô thường, ngài đến xin quy y xuất gia với Tổ Minh Mai – Phương Danh, trụ trì chùa Giác Viên, Giác Lâm – Gia Định, được Tổ ban pháp húy Như Hiển, hiệu Chí Thiền, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39.

Sau thời dài tịnh tu ở vùng Núi Cấm, đến năm 1905, Tổ sư được người dân và Phật tử xung quanh làng Tú Tề biết đến là vị thiền sư có tấm lòng từ bi cao cả và giới đức uy nghiêm nên đã cung thỉnh ngài về trụ trì chùa Phi Lai. Từ đó, ngài ở lại làng để hoằng truyền chánh pháp, nuôi dạy Tăng tài, cứu tế từ thiện và trùng tu ngôi chùa lá đơn sơ bé nhỏ trở thành một chốn Tổ khang trang.

Thành kính niêm hương tưởng niệm

Năm Quý Dậu (1933), ngài thọ bệnh và trước khi viên tịch ngài chắp tay niệm lớn: “Nhất niệm Viên Quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh” rồi an nhiên viên tịch vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Dậu. Trụ thế 73 năm, 52 mùa An cư kiết hạ, nhục thân của Tổ được nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Phi Lai.

Trước di ảnh Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, chư tôn đức chứng minh và môn đồ đệ tôn đã thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh, đồng tưởng niệm 89 năm ngày Tổ viên tịch. Cầu nguyện Tổ sư từ bi chứng minh, gia hộ cho tông phong vĩnh trấn, Tổ ấn trùng quang.

Chư tôn đức tông phong Tổ đình Phi Lai cũng đồng phát nguyện kế thừa sứ mệnh của lịch đại chư vị Tổ sư

Tại đây, chư tôn đức tông phong Tổ đình Phi Lai cũng đồng phát nguyện kế thừa sứ mệnh của lịch đại chư vị Tổ sư, dấn thân phụng sự để viết tiếp những trang sử vàng son cho Phật giáo Việt Nam.

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức thắp hương tháp Tổ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức đã quang lâm khuôn viên tháp Tổ để thắp hương, tụng kinh và nhiễu tháp trong ngày húy kỵ lần thứ 89 Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.

Đăng Huy