VĐO – Chiều nay, 28-4-Nhâm Dần (28-5), chư tôn đức Tăng hạ trường chùa Vạn Đức đã vân tập thính giới định kỳ.

Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo dưới dự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Thiền chủ hạ trường.

Đại chúng đã được lắng nghe Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Trụ trì chùa Vạn Đức, Hoá chủ hạ trường trùng tụng giới Tỳ-kheo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hạnh Đăng