Chiều ngày 28-05-2022 (nhằm ngày 28-04-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật. 

Quy y Tam bảo là một nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Đây là cơ duyên để mỗi người nhìn lại những vướng mắc trong quá khứ và hướng đến những hạnh lành tốt đẹp cho đời sống thiện lành trong tương lai.

Hiểu được ý nghĩa này cũng như hội đủ duyên lành, nhiều quý thiện tín đã phát nguyện quy y Tam bảo.

Sau khi được Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.

Hòa thượng Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới.

Từ đây, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.

Tin: Đồng Văn, Ảnh: Hoằng Phú