Sáng 12-8, tại chùa Vạn Đức, chư hành giả đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ mãn hạ.

Buổi lễ được trang nghiêm cử hành theo nghi thức truyền thống để kết thúc mùa an cư tấn tu đạo nghiệp của chư hành giả.

Theo đó, chư hành giả đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp và tác pháp Tự tứ.

Dịp này, nam nữ Phật tử gần xa đã câu hội về chùa Vạn Đức tác pháp cúng dường chư tôn đức Tăng Ni sau khi buổi lễ Tự tứ được hoàn mãn.

Cang Phan