Lễ Bông hồng cài áo được trọng thể tổ chức tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) nhân mùa Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2566 vào sáng 10-8 (13-7 ÂL).

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Nhựt Giác, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, chư tôn đức Phó ban Trị sự: Hòa thượng Thích Minh Truyền, Hòa thượng Thích Minh Hóa, Thượng toạ Thích Thiện Ý, Thượng toạ Thích Thiện Hảo; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP.Thủ Đức, chư tôn đức trong tông môn và đông đảo Phật tử về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ.

Sau nghi thức dâng lục cúng dường, toàn thể đạo tràng đã được lắng nghe đoản văn “Bông hồng cài áo” trong niềm xúc động. Các bạn Phật tử trong đoàn cài hoa đã cài lên đoá hoa hồng sắc vàng cho chư Tôn đức Tăng Ni, hoa hồng đỏ cho những ai diễm phúc còn có cha và mẹ, hoa hồng trắng được cài lên ngực những người con không may đã mất đi hai đấng sinh thành.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Minh đã tán thán tinh thần hiếu đạo của đạo tràng Vạn Đức. Hòa thượng có lời nhắc nhở những việc cần làm trong mùa Vu lan, đối với người xuất gia cũng như tại gia hộ trì Chánh pháp.

Khép lại buổi lễ, toàn thể đạo tràng đồng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, trang nghiêm hòa âm xướng tụng Sám nguyện Vu lan.

Dịp này, chư Tăng hành giả an cư chùa Vạn Đức đã tác lễ tạ pháp, chư Phật tử tác bạch cúng dường pháp y đến chư tôn đức sau ba tháng an cư, với tất cả công đức lành hướng nguyến đến song thân phụ mẫu hiện tiền được sức khoẻ, an vui; cửu huyền thất tổ được siêu sanh miền Tịnh cảnh.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

BVHTT.CVĐ