Chiều nay, 31-5-2022 (2-5 Âm lịch), Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư kiết hạ tại trường hạ chùa Vạn Đức.

Buổi giảng có sự tham dự của chư Tăng hành giả an cư nội thiền, ngoại thiền tại hạ trường chùa Vạn Đức; chư hành giả Ni an cư tại chỗ tại ni viện Vạn Hạnh và các tịnh thất lân cận cùng Phật tử trong đạo tràng.

Trưởng lão Hòa thượng đã có lời thăm hỏi và nhắc nhở Tăng Ni về nếp sống thiền môn. Ngài nêu cao tinh thần Lục hoà cộng trụ trong đại chúng, hướng đến đời sống Tăng thân cùng tu, cùng học trong niềm hỷ lạc.

Ngài cũng sách tấn đại chúng cần chánh niệm, tỉnh giác trong tu tập lẫn công việc sinh hoạt hằng ngày. Có chánh niệm cùng với lòng chân thành sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp.

Đồng thời, Ngài còn có lời chỉ dạy cho hàng Phật tử tại gia, nỗ lực nương theo chư tôn đức Tăng Ni tu tập và cố gắng hộ trì Tam bảo, ủng hộ trợ duyên cho chư tôn đức an tâm tu tập.

 Gia Huy