Ngày 03/09/2020 (nhằm ngày 16/07 Canh Tý), theo truyền thống hằng năm, chư tăng Tu viện Huệ Quang và Thiền viện Thường Chiếu đã đến đảnh lễ bảo tháp Cố Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh – Viện chủ Khai sơn chùa Vạn Đức.

Chư Tôn đức Tăng vâng theo lời chỉ dạy của các bậc tiền bối, giữ gìn nếp đạo truyền thống của tông phong, hằng năm sau khi 3 tháng an cư được viên mãn, chư Tăng trở về đảnh lễ và khánh tuế Đức Đại lão Hoà thượng Vạn Đức. Đây là việc làm truyền thống từ lúc Ngài còn tại thế, đến sau ngày mãn hạ chư Tôn đức lại vân tập về Tổ đình thỉnh an sức khoẻ và khánh tuế, lắng nghe những lời giáo huấn của Ngài trong đạo vị thiền môn.

Tại đây, chư Tăng tại 2 trú xứ đã kính cẩn dâng hương, đảnh lễ trước bảo tháp Phù Thi, nơi lưu giữ thân tứ đại của Đức Đại lão Hoà thượng, bậc Tôn sư khả kính của nhiều thế hệ Tăng, Ni, Phật tử.
Sau khi lễ Tổ nhiễu Tháp xong, chư Tăng cũng đã đến vấn an sức khoẻ và khánh tuế Hoà thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.


Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ