Vào lúc 14h30 ngày 2/9/2020 (nhằm Rằm tháng 7 ÂL), Ban Chức sự Hạ trường Vạn Đức đã tổ chức Lễ Tự tứ cho chư hành giả an cư thuộc Trường hạ Vạn Đức và chư hành giả an cư tại chỗ trực thuộc Đạo tràng Vạn Đức kết thức mùa An cư Pl.2564 – Dl.2020

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng đã vân tập chánh điện, niêm hương đảnh lễ Tam bảo, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Tắc Lãnh – Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đương quy chứng minh. Sau đó các hành giả an cư lần lượt phương tiện đối thú theo chúng tự tứ.

Được biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Chức sự đã phương tiện cho chư Ni hành giả an cư và Phật tử thuộc Đạo tràng Vạn Đức, mỗi chúng chỉ đại diện 3-5 vị đối thú tự tứ, còn lại tâm niệm tự tứ tại trú xứ.

Ngày Tự tứ là sự biểu hiện sự thanh tịnh và hòa hiệp của chư Tăng – yếu tố sống còn của Phật pháp – là ngày biểu hiện uy lực, sức mạnh của đại chúng. Uy lực ấy phát sinh từ uy đức, tức từ đời sống phạm hạnh thanh tịnh, từ sự nỗ lực hành trì giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, là cái thế của sức mạnh tinh thần uy nghiêm, hay sức mạnh công đức rất uy nghiêm và khó lường. Uy lực, sức mạnh này là căn bản của năng lực cứu độ trong lễ Vu lan. Bởi chính uy lực hàm đủ chất lượng các công đức này mới có thể cứu khổ, mới diệt được nghiệp và nghiệp báo, hay nói cách khác chính uy lực này mới thắng nổi nghiệp lực.

Sau cùng, buổi lễ đã khép lại trong niềm an lạc vô biên của toàn thể chúng hội.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ