Ngay từ rất sớm, đông đảo phật tử gần xa đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự khóa tu Bát Quan Trai.

Theo kinh Xuất giới công đức, Ðức Phật có dạy :” Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày, một đêm , có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ý bảo châu tuy nhỏ, nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác ” .

Hiểu được ý nghĩa của phương thức tu tập này, nhằng tháng vào ngày Rằm và cuối tháng, chùa Vạn Đức đều tổ chức Khóa tu Bát quan trai giới cho quý Phật tử tại gia hành trì tu tập.

Quý Thầy cùng Phật tử nhất tâm tu tập.

Như thường lệ, vào ngày 15/9/Mậu Tuất (nhằm ngày 23/10/2018), quý Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự Khóa tu Bát quan trai.

Đương kim Giới sư Hòa thượng Thích Hoằng Thông đã quang lâm truyền trao giới pháp, toàn thể đại chúng được ngài lược giải về ý nghĩa 8 điều trai giới. Quý Phật tử đã phát nguyễn và lãnh thọ tu tập 8 giới bát quan trai một ngày đêm tập tu hạnh xuất gia không hành hạnh dâm dục, không ăn uống phi thời….nổ lực tinh tấn nuôi dưỡng thiện căn công đức ngày càng tăng trưởng.

Cũng trong khóa tu này, đáp lại tâm cầu pháp của các thiện nam tín nữ Phật tử, Hòa thượng Trụ trì Thích Hoằng Tri đã có thời pháp thoại ngắn với chủ đề “Đạo hạnh của Đại sư Thiện Đạo”. Hòa thượng đã hướng đến quý Phật tử nương nơi gương hạnh của các bậc Tổ sư để gieo trồng niềm tin nơi pháp môn Tịnh độ, từ đó phát nguyện hành trì pháp môn niệm Phật, ngõ hầu trang nghiêm Tịnh độ, viễn ly khổ thú.

Hòa thượng Trụ trì truyền trao pháp nhũ.

Đại chúng lắng nghe những lời dạy quý báu của Hòa thượng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tất cả đã được Ban hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng cho khóa tu.

Phật tử nương theo quý Thầy, tinh tấn tu tập.

Ban công quả đang hoàn thành công tác ẩm thực phục vụ cho khóa tu.

 

Tin, ảnh: BVHTT