Đạo Tràng Vạn Đức tham dự Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày đăng: 22.02.2018 23:33

Chiều ngày 21.02.2018 (nhằm 06.01.Mậu Tuất) chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Đức do TT Thích Hoằng Tri hướng dẫn đã đến tham dự trang nghiêm trì tụng kinh Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự do BTS Phật giáo TP.HCM vào thời thứ 2 diễn ra lúc 14h..

Chiều ngày 21.02.2018 (nhằm 06.01.Mậu Tuất) chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Đức do TT Thích Hoằng Tri hướng dẫn đã đến tham dự trang nghiêm trì tụng kinh Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự do BTS Phật giáo TP.HCM vào thời thứ 2 diễn ra lúc 14h. Toàn thể hội chúng đã trì tụng 3 biến kinh Dược Sư trong không khí thiêng liêng, thanh tịnh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Pháp hội Dược Sư – Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận đã chuỗi hoạt động Phật sự thường niên của BTS Phật giáo TP.HCM. Một số hình ảnh được ghi nhận:

http://chuavanduc.vn/userfiles/VNQT.jpg

“Click” vào hình để xem toàn bộ album