Lễ Phóng Sanh đầu năm Mậu Tuất 2018

Ngày đăng: 22.02.2018 22:56

Sáng ngày 21.02.2018 (nhằm ngày 06.01.Đinh Dậu), chùa Vạn Đức tổ chức pháp hội phóng sanh đầu năm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống thiện..

Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn.
Trên tinh thần đó, sáng ngày 21.02.2018 (nhằm ngày 06.01.Đinh Dậu), chùa Vạn Đức tổ chức pháp hội phóng sanh đầu năm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống thiện.
Một số hình ảnh được ghi nhận:

http://chuavanduc.vn/userfiles/phongsanh.jpg

“Click” vào hình để xem toàn bộ album