Ngày 23/06/2019 (nhằm ngày 21/ 05/ ÂL), Thượng Tọa Thích Hoằng Tri-Phó Trưởng Ban Thường Trực kiêm trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN quận Thủ Đức, Trụ trì chùa Vạn Đức (502 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. HCM) đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng và hơn 500 Phật tử đi cúng dường 13 trường hạ tại TP. HCM.

Hoạt động cúng dường các trường Hạ của Đạo tràng được Thượng tọa Trụ trì tổ chức hàng năm, với mục đích tạo điều kiện cho quý Phật tử được đi thăm và cúng dường các hành giả an cư để gieo phước điền, vun bồi tâm hoan hỷ. Quý thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa nhân dịp này đã chung đậu tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường để trợ duyên quý chư Tôn Đức Tăng an tâm tu tập.

Phái đoàn đã thăm viếng và cúng dường các trường Hạ: chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn), sau đó lần lượt đến các trường Hạ chùa Vạn Phước (Bình Tân), chùa Huệ Nghiêm (Bình Tân), chùa Ấn Quang (quận 10), chùa An Phú (quận 8), chùa Long Hoa (quận 7), chùa Sùng Đức (Thủ Đức), chùa Ưu Đàm (Thủ Đức), chùa Ưu Đàm (Thủ Đức), chùa Dược Sư (Bình Thạnh), chùa Kiều Đàm (quận 9), chùa Từ Quang (Thủ Đức), chùa Tây Thiên (tỉnh Bình Dương) và cuối cùng là chùa Vạn Hạnh (Thủ Đức).

Tại các trường Hạ phái đoàn đã dâng hương bạch Phật chứng minh cho lễ cúng dường tịnh tài tịnh vật đến các hành giả an cư. Với công đức lành này cầu nguyện trên Chư Tôn Đức ba tháng an cư Pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng sanh là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ an vui giải thoát. Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sanh, kẻ còn được đượm nhuần mưa Pháp phát nguyện tu trì; kẻ qua đời ác đạo được xa lìa chóng thành đạo quả.

Chuyến đi hành hương cúng dường Trường hạ được thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể Đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Đồng Văn, Ảnh: Vạn Thắng