15h30 ngày 8/8/2020 (Nhằm ngày 16/09 Canh Tý), nội bộ Ban văn hóa thông tin chùa Vạn Đức đã tổ chức Lễ lạy Ngũ bách danh nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Công đức lễ lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là rất lớn, có thể tiêu diệt được tội nghiệp, tiêu diệt được ma chướng, giúp cho thân tâm được an lạc. Mỗi một danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm lại mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần tu học, cũng như hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh của Ngài đối với tất cả mọi người trên thế gian này.

Chính vì thế, ngày nay, tại các chùa hay các Tổ Đình, các Tu viện thường tổ chức khoá lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm hàng năm vào những ngày vía của Ngài như: ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 hay 19 tháng 9 âm lịch.

Đúng 15h30 ngày 8/8/2020, khóa lễ lạy Ngũ bách danh chính thức được diễn ra, buổi lễ được tiến hành theo nghi thức truyền thống, Đại đức Thích Nguyện Truyền – phó BVHTT.CVĐ xướng lễ, lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và sau mỗi danh hiệu của Ngài, đại chúng lại hòa theo: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, càng làm cho buổi lễ trở nên linh thiêng và ý nghĩa hơn.

Sau hơn ba giờ đồng hồ, các Phật tử đã dốc một lòng dâng nén tâm hương thành kính nhất lên Bồ Tát Quán Thế Âm nhân dịp ngày vía của Ngài, cầu nguyện Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc, dịch bệnh nhanh chóng qua đi, cầu nguyện cho Phật Pháp được mãi mãi trường tồn, BVHTT.CVĐ ngày càng bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ