Chủ nhật (ngày 9/8/2020 – nhằm 20/06 ÂL), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho gia đình (số 11) Phật tử Hoằng Tiến (Tam Phú, Thủ Đức).


Hình ảnh bàn thờ ban đầu

Hình ảnh sau khi bàn thờ được trần thiết lại

Người Phật Tử luôn tin rằng Đức Phật luôn hiện hữu, theo sát và độ trì cho họ trong mỗi công việc. Do vậy họ luôn tưởng nhớ đến Ngài. Vấn đề thờ cúng của người Phật tử đã hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở quan niệm tâm linh và một nền tảng kinh tế xã hội tư tưởng khá bền vững. Chính vì vậy mà tín ngưỡng này đã được bảo tồn qua suốt tiến trình lịch sử nhiều biến động.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Tin,ảnh: BVHTT.CVĐ