Chủ nhật, ngày 13-3-2022 (nhằm ngày 11-02-Nhâm Dần), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi bàn thờ Tam bảo cho gia đình (số 61) song thân của Thầy Thích Bổn Nguyên tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Người xuất gia nguyện cắt ái từ thân, tuy không gần gũi chăm sóc cha mẹ như người tại gia nhưng vẫn luôn dõi theo và tìm cách báo hiếu thâm ân sinh dưỡng. Căn bản hiếu đạo của người xuất gia là khuyến hóa cha mẹ phát tâm quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, tu tập hàng ngày, nỗ lực làm các điều phước thiện để đời này và đời sau được an vui. Cho nên, người tu đạo xuất gia là người đưa lại nhân duyên tu tập giải thoát cho cha mẹ mình.

Bằng việc làm hết thực, Thầy Bổn Nguyên bằng hết tấm lòng và khả năng của mình thiết trí ngôi Tam bảo tại gia để tạo duyên lành cho song thân hằng ngày phụng thờ quy ngưỡng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ.Thích Nguyện Truyền – 0938.381.108

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ