Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một cách sâu rộng và bền bỉ của Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa cho thấy rằng đây là một bộ kinh đặc biệt về cả hai mặt triết lý và tâm linh.

Cố Đại Lão Hòa thượng Trí Tịnh dịch là:
“Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn
Chứa đựng vô biên nghĩa nhiệm mầu
Trong cổ nước cam lộ rịn nhuần”

Kinh Pháp Hoa do Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh biên dịch.

Những pháp Phật dạy thường được chia thành hai phần là Chân thật môn và Phương tiện môn. Chân thật môn là sở đắc, sở ngộ, sở tu của Đức Phật. Phương tiện môn thì Phật tùy chỗ, tùy lúc, tùy người mà giảng dạy những pháp khác nhau. Đa số chúng ta tu hành đều đi vào cửa phương tiện, nghĩa là mỗi người tiếp thu giáo lý thích hợp với trình độ, nghiệp lực của riêng mình, nên mỗi người gặt hái được những kết quả khác nhau, không ai giống nhau.

Những lợi lạc từ việc hành trì kinh Pháp Hoa quả thật không thể nghĩ bàn. Hiểu được ý nghĩa này, hằng tháng, chùa Vạn Đức đều tổ chức khóa tụng Kinh Pháp Hoa trong 1 ngày để quý Phật tử có duyên lành tiếp cận bộ Kinh này.

Như thường lệ, hôm qua, ngày 14/10/2018 (06/9 ÂL), ngay từ rất sớm, đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự khóa tụng Kinh Pháp Hoa.

Sau khi quý Phật tử dùng điểm tâm xong, đúng giờ, mọi người ổn định đạo tràng tại chánh điện. Tiếng tụng Kinh vang vọng của Quý Thầy hòa cùng đại chúng khiến ai nấy đều cảm thấy an lạc.

Quý Thầy cùng đại chúng nhất tâm trong từng câu Kinh.

Sau nhiều giờ nhất tâm, khóa tụng Kinh Pháp Hoa đã diễn ra thập toàn viên mãn.

Dưới đây là 1 số hình ảnh được ban tổ chức ghi lại. Chi tiết: Hình khóa tụng Kinh Pháp Hoa 06/9 ÂL