Mong the lady buddy may be have been am comment and always on the law, do not give the user missing the path guide to the path, like the photo to the learning to the kernel and the people around the .. .


Follow the first row, on the date 23 month 11 Audio calendar that chư tôn đức chùa Vạn Đức reo back to go the “Go source”, lễ hội Húy kỵ của cố Hòa Thượng Thượng Thiện hạ Quảng – viện khai thác sơn chùa Vạn Linh , Núi Cấm, An Giang. This Dary, quarter of the buddy buddy with the fair of the same buddy at the add of the character of the fantasy of the ancient of the past of the Southern of the garden of the Southern Plaza, Vạn Linh và những người may mắn khi còn sinh sống cho nhà nước đạo diễn .

Date 23, the line breaking about the temple of the Vạn Linh days of a more than, the more buddy and the guest to the area “Thất bại” in the previous place of the temple of the views hồ Thủy Liêm thơ mộng hữu tình trên đỉnh Núi Cấm trầm lắng linh thiêng. In this day, in the Avatar of Avatar of Phù thủy Phù hợp với chúng tôi that have been seen of the eye that many many tim must be the given lens, the previous dynamic flag and the letters line again an use of the old use of the upper trên những cái bia bia xung quanh tháp.

You must be must be used to the date after the second days, 24 days 11 years Bính Thân, the entire tràng tử Vạn Linh has an invalid information: “Lá hát trổ hoa”.

On the ground when old is a chòi lá, nơi Hòa thượng Vạn Đức từng đọc kinh và sớ (theo lời của Hòa thượng Vạn Đức), chư tôn đức đã xây dựng một ngôi nhà bằng xi măng theo kiểu giả tre for the legend. The house is being under the cội be sung the king of the lifetime on the 100 year. Unknown occurrence from this.

Ngày 26 tháng 11, Chư Tăng trú ẩn tại chùa Vạn Linh gửi cho Thượng tọa Thích Hoằng Trí – trụ trì chùa Vạn Đức và chùa Vạn Linh bức ảnh lá ca hát trong niềm phấn khởi và tôn kính: Thầy ơi! We are found in the current character!

Quả thật, lá bài hát có chuyện lạ, lá bài hát, rất nhiều hoa có màu sắc khác nhau, đỏ, hồng, nâu, xanh lá cây lá xanh tươi đầy sức sống.

Since word, the word chat at the Avatar Vạn Linh has been entire lan rộng from the Southern province of the province of the city of the City of City of the city and the domains has nearby. The personal network pages also the room of the photo. With many different formats, all people may be only for message not found, but the following body is omating the body of the body. The they have been double buddy buddy, they know that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that that are that that have a most that that that that there? con chim hót véo von. When that this information, they were feel many the information of the information of the signal of the room of the poke of the message, making the méo of fact, give the given, making for many people that are not thought with law.

Theo chúng tôi thinkable to action and work from the temple of the location of the location of the location of the ocean of the location of Vạn Linh – Hòa thượng Thích Thiện Quang và chùa Vạn Đức – Hòa thượng Thích Trí Tịnh cảm ơn body hoa, or do show the variables that that on the tree body, should reo to new trổ hoa như thế. The tree of the playing of the concert of the night of concert and also such as the current occurrence that when they will play the sung sướng.

Mong the lady buddy may be have been am comment and always on the law, do not give the missing user guide on the path, as the photo to the learning of the kernel and the others.

Hoằng Trúc