Ngày 14-3-2022 (12-2-Nhâm Dần), chùa Hộ Quốc (Pháp Quốc) đã tổ chức lễ kỳ siêu nhân tuần chung thất cố hương linh Phật tử Thanh Hạnh.

Buổi lễ với sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự tham dự của quý Phật tử ở Pháp, Bỉ, Đức.

Hương linh Phật tử Thanh Hạnh, thế danh Ngô Ngọc, từ trần ngày 27-12-Tân Sửu, hưởng thọ 75 tuổi. Phật tử là người chị khả kính của Thượng toạ Thích Hoằng Tất, trụ trì chùa Hộ Quốc.


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm như pháp. Nhân đây, hiếu quyến đã tác pháp cúng dường hiện tiền Tăng, Ni; với công đức lành hồi hướng kỳ siêu cho chư hương linh quá vãng siêu sanh miền Tịnh cảnh.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Chùa Hộ Quốc