Sáng hôm đó, đủ phước duyên nên sau khi lễ Phật, cúng dường; chúng tôi được thầy Tâm (Thượng Toạ thượng Hoằng hạ Chí, mà hàng đệ tử đạo tràng Vạn Đức vẫn thường thưa hỏi bằng hai tiếng thầy Tâm, thân thương và gần gũi..) tiếp chuyện và có bài Pháp ngắn, như truyền đạt lời dạy của đức Phật, như lời nhắn nhủ cho tôi và gia đình thường hành trên bước đường tu sửa cho chính mình qua bài kệ Tứ Chánh Cần…


Một chữ là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư…) Người xưa đã dạy ta như thế… Nhớ lại…

Tết năm 2009… Trong những 

ngày đầu Xuân, gia đình chúng tôi về chùa trong trách vụ, bổn phận của người Phật tử, cũng như thể hiện sự tri ân, tình cảm của người đệ tử đối với Sư Ông và quý Thầy chùa Vạn Đức – Thủ Đức.

Sáng hôm đó, đủ phước duyên nên sau khi lễ Phật, cúng dường; chúng tôi được thầy Tâm (Thượng Toạ thượng Hoằng hạ Chí, mà hàng đệ tử đạo tràng Vạn Đức vẫn thường thưa hỏi bằng hai tiếng thầy Tâm, thân thương và gần gũi…) tiếp chuyện và có bài Pháp ngắn, như truyền đạt lời dạy của đức Phật, như lời nhắn nhủ cho tôi và gia đình thường hành trên bước đường tu sửa cho chính mình qua bài kệ Tứ Chánh Cần…

Có trãi qua gần 30 năm chìm đắm trong đấu tranh – tranh đấu, tham cầu danh lợi, sân hận não phiền… những thứ đó đã thành dòng uế trược đồng hành trong từng mạch máu trong ngần ấy thời gian, quen rồi tập khí vô minh của thế gian; mới nhận ra rằng từng lời dạy của đức Phật sao mà giản đơn, dễ hiểu nhưng để thực hành mới thấy khó khăn trùng trùng như sóng đại dương!

Tĩnh tâm lắng nghe từng lời giảng của Thầy, ấm áp giọng nói chuyển tải tâm từ bi, tiếng cười hào sảng như động viên, tiếp sức cho con trên bước đường tu sửa của mình…

Bài học ngàn vàng cho con, của con…

Tứ Chánh Cần là la bàn chỉ hướng con đi, từng bước chông gai để trọn con đường nhân đạo, nhẹ nhàng trên bước đường học Phật…

Một lần ngắn ngủi duyên phận được gặp Thầy, nhưng hình ảnh Thầy, giọng nói, tiếng cười của Thầy con không sao quên được!

Ngày mai… đã 49 ngày Thầy xả bỏ báo thân trần tục, thong thả dạo bước trời Tây…

Con nguyện tiếp tục thực hành bài học ngàn vàng Tứ Chánh Cần và mong ngóng một ngày Thầy trò cùng nhau tương phùng nơi đất Phật…

Tri ân Thầy, cố Thượng Toạ Thượng HOẰNG Hạ CHÍ, thầy Tâm của con…

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

BBT Website