Sáng ngày 24/06/2020 (nhằm ngày 04/05 Canh Tý) tại bến đò Bình Quới đã diễn ra lễ phóng sanh thường kỳ của chùa Vạn Đức dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức.

Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình.

Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn”.

Hiểu được ý nghĩa này, chùa Vạn Đức tổ chức pháp hội phóng sanh định kỳ hằng tháng nhằm tạo duyên lành cho quý Phật tử gieo trồng hạt giống thiện.

Tại buổi lễ sáng nay, Hòa Thượng Thích Hoằng Tri đã dẫn dắt đại chúng tụng kinh, niệm Phật theo nghi thức phóng sanh của Đạo tràng và bắt đầu thả những chú cá về với thiên nhiên.

 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ