Chủ nhật, ngày 21/02/2021 (nhằm ngày 10/01 năm Tân Sửu), BVHTT.CVĐ đã tổ chức buổi lễ Phóng sanh tại bến đò Bình Quới dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức trong Ban. Đây cũng là một trong những hoạt động cố định của Ban được duy trì hằng tháng.


Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ là là hai chủng tử sanh ra Phật. Trong vô số pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.”

Việc phóng sanh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Nếu vừa giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện, thì phước đức và công đức gấp bội.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ