Sáng ngày 12/5/2019 nhằm ngày 8/4 ÂL, hòa trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019, chùa Vạn Đức (Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh) đã trọng thể tổ chức Lễ Tắm Phật (Lễ Mộc Dục).

Buổi lễ được diễn ra dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Hoằng Thông, Hòa thượng Thích Hoằng Vi, Thượng tọa Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và hàng trăm Phật tử.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh, đại chúng đồng nhất tâm thực hiện khóa lễ tụng kệ Kệ Tắm Phật. Trong không khí thiêng liêng của lễ Tắm Phật và Kỷ niệm Đức Phật đản sinh, chư Tôn đức và toàn thể đạo tràng đã cử hành nghi thức Mộc dục theo truyền thống.

Tôn tượng Đức Phật sơ sinh.

Lễ Tắm Phật là nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi, hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng thái tử Tất Đạt Đa – Đức Phật sơ sinh, cũng là một dịp biểu pháp để Phật tử gội sạch những vết uế trong thân tâm, là nhân duyên thù thắng để mỗi người tự quay về với chính mình, tự trang nghiêm cho bản thân bằng hương đức hạnh, bằng hoa trí tuệ, và bằng nước nhẫn nhục, từ ái, tùy thuận thích ứng với mọi nhân duyên, để hướng đến một nếp sống tỉnh giác.

Hòa Thượng Thích Hoằng Thông khai lễ Tắm Phật.

Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan, an lạc thắm tình đạo vị của giáo lý Phật Đà, cùng chắp tay nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc cho con người biết thương yêu nhau trong ánh từ quang của đấng Từ phụ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Đồng Văn, Ảnh: Nguyện Trung