Thứ bảy, ngày 14/11/2020 (nhằm ngày 29/09 Canh Tý), Ban Văn hóa Thông tin chùa Vạn Đức đã tiếp tục thực hiện chương trình Phật hóa Gia đình, thiết trí ngôi Bàn thờ Tam Bảo cho hai đình (số 26, 27) Phật tử Võ Thị Minh Hoàng pháp danh Thanh Tịnh tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức và Phật tử Nguyễn Thị Cẩm pháp danh Thanh Thảo tại phường Long Phước, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.


Tam Bảo được hiểu là “Ba ngôi báu”, ba cơ sở căn bản quan trọng trong Phật giáo bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là giáo pháp của bậc giác ngộ, Tăng là những người cùng học. Người có niềm tin Tam Bảo được gọi là bậc Dự lưu. Người Phật tử thường thể hiện lòng tin bằng cách quy y Tam Bảo.

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mỗi con người có niềm tin, một khi đã mất niềm tin hoặc không có niềm tin thì ta chỉ như thứ hư vô. Đối với người Phật thủ thì niềm tin nơi Tam Bảo đóng một vai trò rất quan trọng. Niềm tin này sẽ giúp con người biết hướng đến cái chân thiện mỹ, giúp ta nhìn nhận được mọi vấn đề một cách chính xác hơn và biết sống ý nghĩa hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Mọi chi tiết phát tâm cúng dường ấn tống bàn thờ Tam Bảo xin liên hệ:

Văn phòng Ban Văn hóa Thông tin tại chùa Vạn Đức.

ĐĐ Thích Nguyện Truyền – 09666.317.95

Hoặc có thể chuyển khoản về:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ TK: Nguyễn Hoàng Sang

Số TK: 0381000515745

Ngân hàng Vietcombank – Thủ Đức.

Nội dung: Họ tên, số điện thoại, Quỹ PHGĐ.

Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ