Chiều ngày 20/01/2019 nhằm ngày 15/12- Mậu Tuất tại Thư viện chùa Vạn Đức (số 502 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ Tổng kết lớp Giáo lý Phật tử dành cho học viên các khóa.

Buổi lễ với sự chứng minh của Đại đức Thích Hoằng Thường – Trưởng Ban Văn hóa Thông tin, Chủ nhiệm lớp Giáo lý chùa Vạn Đức

Mở đầu buổi lễ đạo tràng niệm Phật cầu gia bị, sau đó lắng nghe Phật tử Thanh Phước – Lớp trưởng lớp Giáo lý báo cáo lại tình hình học tập và sinh hoạt của lớp trong năm qua.

Tiếp theo, Đại đức Chủ nhiệm đã có lời đạo từ đến toàn thể lớp học. Trong đó Đại đức nhấn mạnh: “Người Phật tử thuần thành, am hiểu giáo lý Phật pháp phải nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Phật”. Trên tinh thần đó, Đại đức Chủ nhiệm đã có lời khích lệ và khen thưởng đến các học viên có thành tích học tập tốt trong năm.

Buổi lễ diễn ra trong niềm hoan hỷ của toàn thể học viên.

Sau cùng, lớp giáo lý đã có buổi tiệc liên hoan thấm tình đạo vị mừng ngày Tiếp nối của Đại đức Chủ nhiệm.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hàng hậu học dâng bánh và lời chúc ngày tiếp nối Đại đức Chủ nhiệm.

Đại đức Thích Hoằng Thường dâng bánh cúng Phật trước khi làm nghi thức cắt bánh.

Tin: Nguyện Truyền – Ảnh: Hoằng Minh