Chiều ngày 24-5-2022 (nhằm ngày 24-3-Nhâm Dần), chùa Vạn Đức trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật. 

Trước khi chính thức bắt đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức đã giảng lược về ý nghĩa Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn đại chúng nghi thức truyền giới.

Quy y Tam bảo là một nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Đây là cơ duyên để mỗi người nhìn lại những vướng mắc trong quá khứ và hướng đến những hạnh lành tốt đẹp cho đời sống thiện lành trong tương lai.

Đúng 14h, Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông đã đăng đàn truyền trao giới pháp cho toàn thể đạo tràng.

Sau khi được truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người Phật tử chân chính của đức Thế Tôn.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Đồng Văn – Ảnh: Gia Huy