Chiều ngày 27-11-2021 (23-10-Tân Sửu), chùa Vạn Đức đã tổ chức Lễ Truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho 60 thiện nam, tín nữ xa gần. 

Quy y Tam bảo là một nhơn duyên lành để tiếp cận Phật pháp, hồi đầu quy hướng nương về Tam bảo tu học giác ngộ, từ đây bắt đầu làm mới lại con người của mình trong việc tu học và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Đây là cơ duyên để mỗi người nhìn lại những vướng mắc trong quá khứ và hướng đến những hạnh lành tốt đẹp cho đời sống thiện lành trong tương lai.

Hiểu được ý nghĩa này cũng như hội đủ duyên lành, nhiều quý thiện tín đã phát nguyện quy y Tam bảo. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chùa tổ chức Lễ Quy y với hình thức chia ra từng đợt nhỏ, giới hạn số lượng 40-60 vị mỗi đợt.

Sau khi được Hòa thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao tam quy, ngũ giới, quý thiện nam, tín nữ có mặt trong ngày hôm nay đã chính thức trở thành người đệ tử chân chính của Đức Phật.

Lễ Quy y Tam bảo vào cuối năm Tân Sửu – 2021 tại chùa Vạn Đức còn 2 đợt: – Đợt 2: 14h00, ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu (Thứ 7, ngày 22-12-2021) – Đợt 3: 14h00, ngày 08 tháng 12 năm Tân Sửu (Thứ 7, ngày 08-01-2022) Quý thiện tín sẽ đăng ký bằng hình thức online và tham dự lễ quy y trực tiếp tại chùa vào ngày mình đã đăng ký. Sau đó, quý vị sẽ được Văn phòng gọi xác nhận và hướng dẫn những thông tin chi tiết.

Quý vị hữu duyên phát tâm xin đăng ký tại:

Link: https://forms.gle/Wmb7RwHJKcHFD6PX7

Mỗi vị chuẩn bị một file ảnh thẻ đình kèm trong biểu mẫu đăng ký và phải có mặt tham dự tại buổi lễ.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ Quy y đợt 1:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ