Mừng Khánh tuế Sư Phụ trụ trì Thích Hoằng Tri

Mỗi dịp Vu Lan về, sau một mùa an cư kiết hạ, chư Tăng có thêm một tuổi hạ. Tiếp ngay sau Lễ tưởng niệm Khánh tuế Sư Ông Viện Chủ chùa Vạn Đức, chiều cùng ngày 17/7 ÂL, nhằm ngày 27/8/2018, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc hướng về bậc Ân Sư, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Vạn Đức đã trọng thể tổ chức buổi lễ Khánh tuế mừng 41 tuổi hạ của Sư Phụ trụ trì Thích Hoằng Tri trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị.

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

Dưới mái chùa trang nghiêm, thanh tịnh, hàng hậu học thành kính dâng lên Người lòng thành kính tri ân sâu sắc nhất. Sau lời tác bạch cảm niệm ân sư của tứ chúng, Sư Phụ Trụ trì đã có những lời dạy quý báu nhằm sách tấn và giáo giới đại chúng. Người hy vọng tất cả huynh đệ ngày càng nỗ lực tinh tấn tu tập, thực hành chánh pháp, kiên tâm bền chí với con đường mình đã chọn, góp phần xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp và hoằng dương Phật Pháp.

BVHTT