14h ngày 4/9/2020 (nhằm ngày 17/07 AL), tiếp ngay sau Lễ Tưởng niệm Khánh tuế Sư ông Viện chủ, chư Tăng, Ni trong Tông phong và Phật tử Đạo tràng Vạn Đức đã trang trọng tổ chức Lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức (Thủ Đức), chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) được 43 tuổi hạ.

Thông lệ hằng năm, cứ đến ngày 17/07 AL Chư Tôn Đức Tăng – Ni và quý Phật tử trong tông môn vân tập về chùa Vạn Đức làm Lễ Tưởng niệm Khánh tuế Sư ông Viện chủ Thích Trí Tịnh và sau đó là Lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri.

Dưới mái chùa trang nghiêm, thanh tịnh, thay mặt cho môn hạ, ĐĐ Thích Hoằng Thường đã thành kính dâng lên Người lòng tưởng niệm tri ân sâu sắc nhất.

“Bao kiếp nhân duyên hạnh phúc thay!

Thầy xưa bao thuở vẫn Thầy nay

Công ơn thầm lặng gieo Thánh đức

Nuôi mầm Bồ đề dưỡng Thánh nhơn”

Đáp lại tấm thâm tình của của tứ chúng, Hòa thượng Thích Hoằng Tri cũng đã có những lời dạy quý báu nhằm sách tấn và giáo giới đại chúng. Người hy vọng tất cả huynh đệ ngày càng nỗ lực tinh tấn tu tập, thực hành tinh chuyên pháp môn niệm Phật, kiên tâm bền chí với con đường mình đã chọn.

Buổi lễ Khánh tuế đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ