Sáng ngày 27/03/2021 (nhằm ngày 15/02 Tân Sửu), đạo tràng Vạn Đức đã diễn ra khoá tu thọ bát Quan trai giới định kỳ nửa tháng.

Như thường lệ, từ sáng sớm, đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Vạn Đức để tham dự Khóa tu bát quan trai định kỳ.

Mở đầu buổi lễ, Đương kim Giới sư Hòa thượng Thích Hoằng Thông đã quang lâm truyền trao giới pháp, toàn thể đại chúng được ngài lược giải về ý nghĩa 8 điều trai giới.

Quý Phật tử đã phát nguyện và lãnh thọ tu tập 8 giới bát quan trai một ngày đêm tập tu hạnh xuất gia không hành hạnh dâm dục, không ăn uống phi thời….nổ lực tinh tấn nuôi dưỡng thiện căn công đức ngày càng tăng trưởng.

Đặc biệt, hôm nay cũng chính là ngày Kỷ niệm Đức Phật Nhập Niết Bàn. Nhân đây, đáp lại tâm cầu pháp của các thiện nam tín nữ, Đại đức Thích Hoằng Thường đã có thời pháp thoại ngắn giúp đạo tràng ôn lại lịch sử của Đức Thế Tôn.

Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của Ngài sẽ mãi là gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, Chư Tăng trú xứ cùng hàng Phật tử đã trang nghiêm bố tát, tụng Bồ tát giới. Đây cũng là một hoạt động được tổ chức định kỳ nửa tháng một lần của đạo tràng Vạn Đức.

Tại buổi lễ, Hoà thượng đã trùng tuyên giới bổn trước đại chúng. Bố tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng già.

Sau nhiều giờ nhất tâm tu hành, Khóa tu bát quan trai tại chùa Vạn Đức đã hoàn thành viên mãn.

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ