Sáng 05/06/2019 (nhằm ngày 03/05 Kỷ Hợi), đáp lại tâm khát ngưỡng và lời thỉnh cầu của Đại chúng Đạo tràng Vạn Đức, Hòa thượng Luật sư Thích Minh Thông đã có chuyến thăm và sách tấn tại trường hạ (tại chỗ) chùa Vạn Đức, Q. Thủ Đức.

Tại đây, Hòa thượng đã có lời sách tấn đến chư hành giả an cư, nói về tầm quan trọng của giới luật đối với người tu hành. Hòa thượng dạy: Phật giáo thịnh không phải là xây chùa cho to, cho lớn mà thịnh là do hàng Tăng-già có còn tu hay không, có nghiêm trì giới luật hay không. Ngày xưa đời sống Tỳ-kheo là khất thực, mặc đơn giản, ở dưới gốc cây không quá một đêm, sống đơn giản. Bây giờ chúng ta hưởng thụ nhiều, mà hưởng thụ là nền tảng sinh ra ham muốn, nên Phật chế ra thiểu dục tri túc.

Hơn nữa đã là Tỳ-kheo thì không thể sống cho riêng mình, mà phải sống cho tập thể, sống cho Tăng đoàn, Giáo hội. Chúng ta thấy Giáo hội hay nói, câu “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, vậy lấy cái gì để trưởng dưỡng đạo tâm, ngoài giới luật ra thì đâu còn gì. Khi xã hội càng văn minh, thì sẽ có nhiều ác pháp xuất hiện. Giới luật chế ra để mà cản ngăn các ác pháp, nên thời nay tu rất khó, rất nhiều cạm bẫy, phải tu nhiều hơn, giữ gìn nghiêm cẩn hơn… Giới luật là phương tiện để đối trị với những ác pháp, những cái tham của mình.

Trong lời sách tấn, Hòa thượng đã chia sẻ những tâm đắc trong tu học về pháp môn niệm Phật. Ngài đã khẳng định và nhấn mạnh rằng: “Trong thời mạt pháp ngày nay chỉ có pháp môn niệm Phật là phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh”.

Cuối lời, Hoà thượng gửi lời chúc đến chư hành giả huynh đệ tại hạ trường trong 3 tháng an cư thù thắng sẽ nuôi dưỡng nội tâm, tránh duyên, gia công mài giũa tạo ra vũ khí sắc bén để chế ngự những tham ái, si mê của mình, tạo ra một năng lực nội tâm an lạc làm tư lương cho 9 tháng còn lại.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Nguyện Truyền, Ảnh: Nguyện Trung