VĐO – Ngày 22-6, Hòa thượng Thích Thái Hòa, Giáo thọ sư Luật viện Huệ Nghiêm, trụ trì chùa Phước Duyên (TP.Huế) đã quang lâm về hạ trường chùa Vạn Đức sách tấn và giảng dạy cho chư hành giả an cư kiết hạ.

Tại buổi pháp thoại, Hòa thượng đã dạy các pháp hành cho chư hành giả ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hiện tại. Bên cạnh đó, Hòa thượng phân tích về sự hiện hữu thế giới Tịnh độ của mười phương chư Phật, trong đó ca ngợi sự thù thắng nơi Tây phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Mi Đà.

Hòa thượng nhấn mạnh, hành giả tu pháp môn niệm Phật tịnh hoá thân tâm trong hiện tại và vãng sanh về thế giới Tịnh độ trong tương lai là điều chắc chắn có thật. Sự thật này quá siêu việt, vượt khỏi trí thức và sự hiểu biết của con người. Do đó, hành giả phải nương nơi kinh điển, lời Phật dạy, sự truyền thừa của chư Tổ để xây dựng lòng tin kiên cố đối với pháp môn mà mình đang tu tập.

Trước đó, ngày 9-6, Hòa thượng cũng đã đến thăm và giáo giới, sách tấn chư hành giả an cư.

Nguyện Truyền – Ảnh: Gia Huy