Sáng ngày 8-12-2022 (nhằm ngày 15-11-Nhâm Dần), ĐĐ.Thích Pháp Đăng đã có thời pháp thoại tại khóa tu Phật thất kỳ 47 tại chùa Vạn Đức với chủ đề “Lối tắt vượt sanh tử”. 

Đáp lại tâm cầu pháp của các hành giả tại khóa tu Phật thất lần thứ 47, Đại đức Giảng sư đã có buổi chia sẻ Phật pháp gửi đến đạo tràng, qua đó nhắc nhở hàng Phật tử tại gia tỉnh giác, tinh tấn, bền chí trong giáo pháp của Đức Phật.

Những lời chia sẻ của Đại đức giảng sư là một hành trang tư lương vô cùng quý báu, đã góp phần củng cố niềm tin và tăng trưởng hạnh nguyện, giúp quý hành giả tinh tấn trên con đường tu học.

Được biết, chùa Vạn Đức hiện đang diễn ra khoá tu Phật thất (niệm Phật 7 ngày) nhằm kỉ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Mi Đà. Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự thực hành, nổ lực, tinh tấn tu tập.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ