Chiều ngày 3-4-Nhâm Dần (3-5-2022), chư Tăng Ni và Phật tử tổ đình Vạn Đức, Vạn Linh, Vạn Thành đã đến chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) thắp hương tưởng niệm Sư bà Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, viện chủ chùa Phước Huệ tân viên tịch, trụ thế 106 năm, hạ lạp 80 năm.

Đoàn do Hòa thượng Thích Hoằng Tri làm trưởng đoàn. Tại đây, Hòa thượng đã dâng lời tưởng niệm, truy tán hạnh nguyện của Sư bà Như Ngọc.

“Sư bà sinh cùng năm với cố Đại lão Hòa thượng Vạn Đức, sự hiện hữu của Sư bà là bóng cả cho hàng hậu thế. Mặc dù tuổi cao, nhưng tinh thần Sư bà vẫn luôn minh mẫn, sáng suốt, một lòng chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Mi Đà, câu sanh Tây phương Cực lạc.” Hòa thượng cho biết.

Đại chúng tông môn Vạn Đức đã thắp nén tâm hương nhất tâm cầu nguyện Giác linh Sư bà cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh.

Tin, ảnh: Nguyện Truyền