Chiều ngày 13-3-2022 (11-2-Nhâm Dần), chùa Vạn Linh đã tổ chức lễ phóng sanh dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh.

Buổi lễ được tổ chức tại bến phà Tân Châu – Hồng Ngự với sự tham gia đông đảo của quý thiện nam tín nữ. Dịp này có hơn 6 tấn cả được trở về với thiên nhiên sông nước.


Tại đây, đại chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức phóng sanh truyền thống. Đàn cá được khai thị sám hối, quy y Tam bảo và được phóng thả trong âm vang tiếng niệm Phật của đại chúng.
Tin, ảnh: Tín Bửu