Ngày 19-2-2022 (nhằm ngày 19-1-Nhâm Dần), pháp hội tụng kinh Pháp Hoa đầu năm được diễn ra tại tổ đình Phi Lai do Thượng toạ Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) làm chủ lễ.


Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn mà từ xưa đến nay, sau khi đức Phật diệt độ, được lưu thông nhứt và được nhiều người tụng trì nhứt trong các bộ kinh lớn. Cổ Ðức đua nhau giải thích kinh này rất nhiều, nào Huyền Nghĩa, Văn Cú, nào Thông Nghĩa, Cú Giải v.v… Bộ thời hiển lý bộ thời giải văn, làm cho kinh Pháp Hoa đã chói sáng càng thêm chói sáng, làm cho tiếng Pháp Hoa đã vang dội càng thêm vang dội. Người tụng được lợi, người trì được nghiệm, hoặc hiện tiền thâm nhập tam muội, hay lai thế siêu thăng thánh địa, hoặc tiêu tai, hoặc giải nạn v.v… đó là diệu lực bất tư nghì của kinh, mà cũng là công cổ võ của Cổ Ðức.Tin, ảnh: BVHTT.CVĐ