Chiều 2h ngày 21-03-2022 (nhằm ngày 19-02-Nhâm Đàn), nhân ngày kỷ niệm Bồ-tát Quan thế âm, chùa Vạn Đức (Tây Ninh) trọng thể tổ chức lễ phát nguyện Quy y Tam bảo, thọ trì năm giới dành cho những người con yêu mến đạo Phật.

Đại đức Trụ trì Thích Hoằng Tân đã hướng dẫn và truyền trao Tam quy Ngũ giới đến quý thiện nam, tín nữ. 

Từ đây, chính thức trở thành người con của Đức Phật, hướng đến đời sống thiện lành trong chánh pháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chùa Vạn Đức – Tây Ninh