Ngày 19 tháng 02 vừa qua,chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo truyền trao giới pháp cho hơn 600 quý thiện nam tín nữ và buổi lễ xuất gia 4 vị Phật tử cũng đã phát tâm dõng mãnh lìa xa thế tục xuất gia cầu đạo giải thoát.Từ nay trong chốn tòng lâm Vạn Đức lại có thêm 4 ngọn hải đăng được thắp sáng tiếp nối dòng mạng mạch của tông phong hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh..

Trong sách “Con Đường Thiền Tông” Thiền sư Robert Aitken đã viết: “Quay về nương tựa Tam Bảo là lời phát nguyện mạnh mẽ hơn là sự cầu nguyện. Gốc tiếng Pali của ba dòng quay về nương tựa, dịch sang nghĩa đen, đọc là: “Tôi cam đoan sẽ tìm thấy ngôi nhà của chính mình trong đức Phật, trong Phật pháp và trong Tăng thân. Mối tương quan gắn kết ngôi nhà của tôi trong Phật, Pháp, Tăng có thể giúp tôi thoát khỏi những hành xử vô minh và nhận ra chân tâm của chính mình.” Chính vì thế, nhân ngày lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Vạn Đức đã tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo truyền trao giới pháp cho hơn 600 quý thiện nam tín nữ. Tại buổi lễ xuất gia và quy y Tam Bảo, sau khi dâng lời tác bạch thỉnh sư, các Phật tử đã được Hoà thượng Giới sư Thích Hoằng Thông truyền trao giới pháp và lược giảng về ý nghĩa của Tam quy, Ngũ giới lấy đó làm phương hướng giúp cho quý thiện tín sống tốt, sống đẹp giữa những bề bộn, xô bồ, những cám dỗ của cuộc sống.

“Đã thấy đời cơn huyễn mộng

Chân tâm một quyết lên đường

Nghe hải triều lên mấy độ

Nguyện phát túc về siêu phương”.

Trong không khí trang nghiêm này, 4 vị Phật tử cũng đã phát tâm dõng mãnh lìa xa thế tục xuất gia cầu đạo giải thoát. Trải qua khoảng thời gian tập sự công quả, được sự yết ma của chư Tôn đức Tăng tại trú xứ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri – Trụ trì chùa Vạn Đức đã thiết lễ thế phát cho các vị sau buổi lễ Quy y Tam bảo. Từ nay, trong chốn tòng lâm Vạn Đức lại có thêm 4 ngọn hải đăng được thắp sáng tiếp nối dòng mạng mạch của tông phong hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

http://chuavanduc.vn/userfiles/41198655972_20d0902652_o.jpg