Sáng ngày mùng 6 tháng giêng năm Kỷ Hợi (nhằm 10/2/2019), tại Đạo tràng Vạn Đức đã diễn ra khóa tu một ngày tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đầu năm.

Nói về ý nghĩa Kinh Pháp Hoa, Đại sư Bạch Ấn dạy rằng: “Kinh Pháp Hoa không ở ngoài tâm. Tâm không ở ngoài Kinh. Tất cả mười cõi giới, từ địa ngục cho đến Phật địa đều không ở ngoài tâm. Cũng không ở ngoài kinh Pháp Hoa. Đó là nguyên lý tối thượng và tuyệt đối mà tất cả chư Phật trong ba đời giảng nói. Có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đi đến Phật quả nhưng tất cả chỉ là phương tiện. Khi cứu cánh Phật đạo đã đạt đến, sẽ thấy tất cả pháp là đồng nhất thể không có sai biệt. Tam tạng kinh Phật có hơn năm ngàn quyển, ghi lại vô số những điều vi diệu do đức Thích Ca giảng thuyết với những phương pháp tu hành khác nhau, nhưng tất cả tinh yếu đều thâu tóm trong 8 quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa …”

Suốt ngày tu, Hòa thượng Thích Hoằng Tri đã hướng dẫn đại chúng tụng Kinh xuyên suốt một ngày, được chia làm 3 thời, viên mãn trọn bộ quyển Kinh Pháp Hoa. Dịp này, hàng ngàn Phật tử các nơi cũng về tụng kinh Pháp Hoa đầu năm để cầu nguyện sức khỏe và bình an cho gia đình.

Hằng năm, vào ngày khai Kinh Pháp Hoa đầu năm, quý Phật tử chùa Hộ Quốc (Pháp, Bỉ, Đức) đã tùy hỷ phát tâm cúng dường ẩm thực cho Đại chúng suốt ngày tu học.

Sau đây một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Nguyện Truyền – Ảnh: Đức Tâm