Y theo Tỳ Ni luật Tạng, hằng năm cứ mỗi độ hè về những cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt là báo hiệu mùa An cư của hàng Tăng sĩ đã về đến, trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các Tòng lâm tự viện đều chuẩn bị cho chư Tăng, Ni Kiết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.

Hình ảnh Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni kham nhẫn với những khó khăn trong cuộc sống để duy trì lối sống nghiêm tịnh nơi chốn thiền môn. Chư Tăng, Ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở người hộ trì Tam bảo về trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho Phật pháp của mình.

Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đạo hạnh của chư Tôn đức Tăng, Ni lo tu học trong ba tháng hạ. Vì mong muốn tạo được cơ hội cho chư Phật tử gieo duyên lành với Tam Bảo ngõ hầu gieo bòn công đức làm tư lương cho con đường hành thiện của mình.

Trên ý nghĩa đó, chùa Vạn Đức sẽ tổ chức cúng dường trường Trường hạ – Mùa An cư PL.2564 với lịch trình dự kiến như sau:

THỨ 7, NGÀY 11/07/2020 (NHẰM NGÀY 21/05 CANH TÝ)

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TP.HỒ CHÍ MINH

* * *

CHỦ NHẬT, NGÀY 02/08/2020 (NHẰM NGÀY 13/06 CANH TÝ)

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ LONG AN – TIỀN GIANG – BẾN TRE

* * *

THỨ 7 – CN, NGÀY 15-16/08/2020 (NHẰM NGÀY 26-27/06 CANH TÝ)

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ ĐỒNG THÁP – AN GIANG – VẠN LINH

* * *

Quý Phật tử tùy hỷ phát tâm cúng dường tại Văn phòng chùa Vạn Đức

Địa chỉ: 502 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 0283.896.2388 hoặc 0286.2820.882